• info@vilkasmedia.fi
  • Kotimaiset turvalliset mediat
  • 100% kotimainen palvelu
  • info@vilkasmedia.fi
  • Kotimaiset turvalliset mediat
  • 100% kotimainen palvelu

Miten ohjelmallinen ostaminen toimii?

Ohjelmallisen ostamisen osuus verkkomainonnasta on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti, ja kasvun on ennustettu jatkuvan myös jatkossa. Kasvun veturina on ollut ostamisen helppous, sitoutumattomuus ja laajan mainosverkoston optimointi- ja kohdennusmahdollisuudet.

Miten ostaminen tapahtuu?

Asiakkaan näkökulmasta prosessi on helposti ymmärrettävissä. Ostajalla on tarve banneri-mainonnalle ja hän haluaa mainokselle näkyvyyttä mahdollisimman hyvillä ehdoilla mahdollisimman moneen paikkaan.

Asiakas tai asiakkaan edustaja määrittää omassa järjestelmässään kohdennukset joiden perusteella hän haluaa ostaa mainostilaa. Tämän jälkeen järjestelmä etsii näihin valintoihin sopivat mainospaikat automaattisesti. Vilkas Median valmiiksi mietityt paketit on hyvä käytännön esimerkki helpoksi rakennetusta ostoprosessista.

Myyjä eli media määrittää ehdot myytävälle mainosinventaarille, eli kuka mainontaa voi ostaa, mitä voi ostaa ja millä hinnalla. Kun ostajan ja myyjän järjestelmien ehdot kohtaavat, syntyy kauppa ja mainos näytetään mediassa.

Ohjelmallisen ostamisen hinnoittelu

Verkkomainonta ostetaan yleensä CPM-hinnoittelulla. CPM tarkoittaa cost per mille eli tuhannen mainosnäytön hintaa. Tuhannella eurolla saa siis 100.000 näyttöä, kun hinta on CPM 10.

Aiemmin verkkomainonnassa hinta ja budjetit neuvoteltiin julkaisijan kanssa etukäteen. Ohjelmallisessa ostamisessa lopullinen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan ja eniten tarjonnut mainostaja voittaa mainosnäytön. Julkaisijoilla eli medioilla on yleisesti käytössä pohjahinnat, joiden alle he eivät päästä potentiaalisia mainostajia osallistumaan huutokauppaan. Mainostaja taas määrittää omassa ostojärjestelmässään kuinka paljon hän on maksimissaan valmis maksamaan yhdestä mainosnäytöstä. Näin toimittaessa molemmilla osapuolilla on kaupantekoon viitekehys. Kun huutokauppamallissa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, on korkean sesongin aikana huolehdittava siitä, että korkein tarjous pärjää kilpailussa kampanjatavoitteiden mukaan. Ja vastaavasti matalan sesongin aikana pitää huolehtia, ettei turhaan maksa liikaa. Tämä kampanjoiden optimointi ja seuranta vaatii manuaalista työtä ja reagointia.

Ohjelmallisen ostamisen edut

Ohjelmallinen ostaminen sopii hyvin kaikenkokoisille yrityksille, koska alkuun pääsee pienelläkin panostuksella. Perinteisesti ohjelmallista on käytetty taktiseen mainontaa, mutta viimeaikoina on myös brandikampanjat alkanut yleistyä.

Laaja tavoittavuuus mainosverkoston kautta tarkoittaa käytännössä kaikkien suomalaisten tavoittamista. Mediariippumattomuus takaa objektiivisuuden ja optimaalisen kohderyhmän tavoittamisen. Mainos näkyys siellä missä se toimii. Mainontaa on myös helppo analysoida, koska raportointi ja mittaaminen tapahtuu kokonaisuutena.

Saat meiltä lisätietoja mainonnan mahdollisuuksista:

info@vilkasmedia.fi tai Vellu 040 527 1075

Menestytään yhdessä.

<< Lisää mainonnasta